svētdiena, 28. maijs, 2023
Latviešu Brāļu kapi Katskilos
Biroja adrese: PO box 8, Elka Park, NY 12427, Kapu adrese : 414 Bloomer Road, Tannersville, NY 12485, USA, ASV

Logo (518) 589-5597,
Logo (866) 899-0735 ,
Logo info@latvianmemorialpark.org
 
Ziedojumi
Katru gadu Brāļu kapu pārvalde izdod vismaz $15,000, lai kapus uzturētu. Bet ir arī nepieciešami labojumi un tiem tiek veltīti vēl papildus līdzekļi.

Esam:

  • Līdzinājuši kapu pieminekļus.
  • Uzkopuši zāļāju.
  • Apzāģējuši kokus, apgriezuši krūmus un stādījuši jaunus gan kokus tā arī krūmus.
  • Mazgājuši un tīrījuši cementa platformas.
  • Atjaunojuši mūra daļas, aizpildījuši robus un tos arī taisnojuši.
  • Labojuši plāksnītes kuŗas netuŗas un kuŗas nebija taisnas (pāri par 700 labojumiem).
  • Pārlikuši koka apmales un vēl veikuši daudzus citus darbus.

Aicinām ziedojumus, lai segtu gan augšminēto tā ari citus uzturēšanas darbus.

Ziedojuma mērķis. Ziedojuma summa: 0.00  


Pateicamies par Jūsu ziedojumu!

Mūsu uzturam kapus, lai tie kalpotu ne tikai mūsu paaudzei, bet arī nākamām!