pirmdiena, 26. jūlijs, 2021
Latviešu Brāļu kapi Katskilos
Biroja adrese: PO box 8, Elka Park, NY 12427, Kapu adrese : 414 Bloomer Road, Tannersville, NY 12485, USA, ASV

Logo (518) 589-5597,
Logo (866) 899-0735 ,
Logo info@latvianmemorialpark.org
 
Brāļu kapi Katskilos

Latviešu Brāļu kapi Katskilos ir latviešu kapsēta – atdusas un piemiņas vieta. Tā veidota 1960os gados Latviešu Kaŗa Invalīdu apvienības paspārnē. Brāļu kapos ir pieejamas urnas vietas četros urnas vietu nodalījumos (platformās), vien no tām ir ar zemes vietām. Brāļu kapu pārvalde aicina ikvienu kapus apmeklēt, paciemoties pie kāda piederīgā, drauga, pazīstamā vai vienkārši izbaudīt kapu mieru un skaisto kalnu vidi.

Brāļu kapi atrodas 2 stundu braucienā uz ziemeļiem no Ņujorkas pilsētas Katskilu kalnu ziemeļu daļā. Netālu ir LKIA mītne "Rota" un Ņujorkas draudzes Katskilu nometne. Vislabāk kapus apciemot ir no aprīļa līdz novembŗa mēnešiem, īt īpaši no jūnija līdz augustam. Kādreiz visus ziemas mēnešus kapus klāj sniegs. 

Brāļu kapu pārvalde rūpējas, lai kapi būtu tīkami ikvienam, kuŗš tos apmeklē. Tiek pļauta zāle, līdzināti kapakmeņi, stādītas puķes, krūmi, koki un veikti citi apkopes darbi. Patreiz piestrādājām pie nišu mūŗu labošanas/atjaunošanas. Mēs cenšamies, lai, ne tikai ikkatram būtu jauks apmeklējums kapos, bet, lai kapi arī kalpotu nākamai paaudzei.

2020 Ziemsvētku vainagu bildes 

Izvades/kapu svētki notiek divreiz gadā: maija beigās ("Memorial" dienas nogalē) un rudenī. Pavasaŗa izvade bija plānota 2020. g. 23./24. maijā, bet, diemžēl, COVID-19 apstākļu dēļ, nenotika. Rudens izvade 2020. gadā, notika sestdienā un svētdienā, 26. un 27. septembrī. Ievērojot Ņujorkas pavalsts noteikumus, urnas izvadījām atsevišķi, (katram aizgājējam  vienojoties ar ģimeni / piederīgiem par laiku). Nākamā rudens izvade plānot 2./3. oktobrī.

Liekas, ka rudens izvades izkārtojums bija pieņemams un, šobrīd, plānojam līdzīgā gaŗā noturēt 2021. gada pavasaŗa izvadi 29./30. maijā - ja Ņujorkas pavalsts noteikumi to atļaus un rīkosim saskaņā ar pavalsts noteikumiem! Tāpat kā rudeni, tad nenoturētu nedz svecīšu vakaru sestdienā, nedz dievkalpojumu svētdienā, tikai izvadīsim urnas. Process būs kā rudenī, katras urnas izvadei būs rezervēts īpašs laiks un lūdzm iepriekš pieteikties rakstot uz: info@latvianmemorialpark.org, vai zvanot. 

Lūgsim ievērot 2m/6 pēdu attālumu un valkāt maskas. Brāļu kapi allaž aicina ne tikai atbraukt, bet pakavēties. Toties, 29. un 30. maija nogalē, it īpaši izvades laikā, aicinām tos, kuŗi tāpat vēlas apmeklēt kapus izvēlēties tomēr kādu citu reizi. Lūdzu neņemiet ļaunā! : ) Paldies! Skat. lūdzu tuvāku informāciju maija sākumā. Diakone Lindu Sniedzi-Taggart vadīs

Kārtība 2021. gada pavasaŗa urnu izvadei ** - var mainīties!
(notiek Brāļu Kapos, 414 Bloomer Road, Tannersville, NY 12485)

29. maijā, krēslai iestājoties - svecīšu vakars (nesiet paši svecītes vai arī varēs iegādāties) Atsevišķas urnu izvades no plkst. 3iem līdz 6iem. Lūdzam iepriekš pieteikties.
30. maijā, Atsevišķas urnu izvades no plkst. 10iem līdz 4iem. Lūdzam iepriekš pieteikties.
•
~ 1 pp - dievkalpojums ko vadīs Prāvests Sniedze un Linda Taggart-Sniedze.
•
pēc dievkalpojuma -

Ģimenēm / piederīgiem / draugiem atsevišķām izvadēm lūdzam ierasties 20 min. pirms izvades un satikties pie kapu ieejas, pie kapu ziņojuma dēļa, kur būs reģistrācijas telts. Ja ir kādam kuŗam grūtības ar iešanu, lūdzam doties tieši uz izvadāmo urnas vietu norādītajā laikā. Paldies!

Gan sestdienā, tā arī svētdienā būs iespēja Rotā paēst, laipni lūdzu iepriekš pieteikties zvanot: (518) 589-9878 - paldies!

Urnu izvade notiks arī ja ir nelabvēlīgi laika apstākļi. Drošības pēc, lūdzam ņemt līdz lietussargus un lietus mēteļus. Ja gadijumā lietus gāzīs, pagaidīsim kamēr pāriet un tad turpināsim izvadi. 

 

 Par atcelto 23./24. maija izvadi:

Diakone Linda Sniedze Taggart ar prāvestu Olģertu Sniedzi raksta: Ar nožēlu saprotam, ka pašreizējā pandēmija ir skārusi arī plānus maija mēnesī noturēt kapu svētkus Brāļu kapos Katskiļos.  Ņemot vērā to, ka piederīgie ceļo no dažādiem attālumiem, lai piedalītos kapu svētkos un arī to, ka kapos parasti pulcējas liels ļaužu daudzums, ir neiespējami pašlaik nodrošināt apstākļus, kas pasargā visu dalībnieku veselību.

Esam pārliecināti, ka tiksimies atkal kapos, lai atvadītos no saviem aizgājējiem, lai pieminētu tos tuviniekus, kas atdusas Katskiļos, un lai stiprinātu viens otru ar savstarpēju cieņu un mīlestību kā vienmēr.  Līdz tai dienai, būsim vienoti savās lūgšānās, īpaši pieminot tos, kam savu piederīgo urnu iesvēte ir pašlaik jāatliek.  Dieva miers lai ir ar mums visiem.

Bet cerības devējs Dievs lai piepilda jūs ar visu prieku un mieru ticībā, lai jūs kļūtu bagāti cerībā Svētā Gara spēkā.
Pāvila vēst. romiešiem 15:13 

 


Puķes uz kapu svētkiem var pasūtīt pie Howards Florist - tālr.: (518) 943-4080. (Pie pasūtīšanas, ja iespējams, lūdzam iedot urnas vai kapu vietu numuru, vieglākai novietošanai.) Viņu darba stundas - no pirmdienas līdz piektdienai 10 no rīta - 4 pp, nogalēs 9 no rīta līdz 12 pusdienas laikā. (Var puķes arī citu reizi pasūtīt, iespējams, ka par novietošanu būtu kas papildus tad.)


Brāļu kapu adrese: 414 Bloomer Road, Tannersville, NY 12485. Skatīt karti ...

Brāļu kapu birojs atrodas LKIA mītnē ‘Rota’ - 82 Rota Road, Elka Park, NY 12427. Informācijai lūdzam zvanīt (518) 589-5597 (atbildāmā mašīna) vai vislabāk pa epastu. Mūsu fakss: (866) 899-0735.


Kapu apmeklētāji ir laipni aicināti apciemot un pārnakšņot Rotā.

Lūdzam pieteikties pie Rotas saimnieces Terēzas - (518) 589-9878. 

Tuv. info. par Rotu, lūdzam skatīt www.rotalodge.org

 


 

Pievakare kapos.

 

 Sniegs pāklāj kapus 2013. g. janvārī.

 


          Copyright © 2021, Izstrādātajs WebSoft.lv