pirmdiena, 22. jūlijs, 2024
Latviešu Brāļu kapi Katskilos
Biroja adrese: PO box 8, Elka Park, NY 12427, Kapu adrese : 414 Bloomer Road, Tannersville, NY 12485, USA, ASV

Logo (518) 589-5597,
Logo (866) 899-0735 ,
Logo info@latvianmemorialpark.org
 
Brāļu kapi Katskilos

Latviešu Brāļu kapi Katskilos ir latviešu kapsēta – atdusas un piemiņas vieta. Tā veidota 1960os gados Latviešu Kaŗa Invalīdu apvienības paspārnē. Brāļu kapos ir pieejamas urnas vietas četros urnas vietu nodalījumos (platformās), vien no tām ir ar zemes vietām. Brāļu kapu pārvalde aicina ikvienu kapus apmeklēt, paciemoties pie kāda piederīgā, drauga, pazīstamā vai vienkārši izbaudīt kapu mieru un skaisto kalnu vidi. 

Brāļu kapi atrodas 2 stundu braucienā uz ziemeļiem no Ņujorkas pilsētas Katskilu kalnu ziemeļu daļā. Netālu ir LKIA mītne "Rota" un Ņujorkas draudzes Katskilu nometne. Vislabāk kapus apciemot ir no aprīļa līdz novembŗa mēnešiem, īt īpaši no jūnija līdz augustam. Kādreiz visus ziemas mēnešus kapus klāj sniegs. 

Brāļu kapu pārvalde rūpējas, lai kapi būtu tīkami ikvienam, kuŗš tos apmeklē. Tiek pļauta zāle, līdzināti kapakmeņi, stādītas puķes, krūmi, koki un veikti citi apkopes darbi. Patreiz piestrādājām pie nišu mūŗu labošanas/atjaunošanas. Mēs cenšamies, lai, ne tikai ikkatram būtu jauks apmeklējums kapos, bet, lai kapi arī kalpotu nākamai paaudzei.

Izvades/kapu svētki notiek divreiz gadā: maija beigās ("Memorial" dienas nogalē) un rudenī. Pavasaŗa izvade 2024. gadā notika sestdienā un svētdienā 25. un 26. maijā, rudens izvadi 2024. gadā plānojam 5./6. oktobrī. Pēc tam, pavasaŗa izvade plānota 2025. g. 24. un 25. maijā un rudens izvade 2025. gada 4./5. oktobrī.

Nākamo izvadi noturēsim 2024. gada 5./6. oktobrī un to noturēsim gan ar atsevišķiem laikiem tā arī īsākas izvades pirms dievkalpojuma. Noturēsim svecīša vakaru sestdienā, bet plkst. 13.00  dievkalpojumu (svētbrīdi) svētdienā. Dievkalpojumu kuplinās Ņujorkas koŗa ansamblis. Process būs kā rudenī, katras urnas izvadei būs rezervēts īpašs laiks. Lūdzam iepriekš pieteikties rakstot uz: info@latvianmemorialpark.org, vai zvanot.

Brāļu kapu pārvalde allaž aicina apmeklētājus gan apciemot, piedalīties tā arī pakavēties urnu izvadē. Toties, ja neapmeklējiet tieši kādu izvadi, aicinām izvēlēties kādu citu nogali kapu apmeklēšanai. Svecīšu dievkalpojums un svētdienas dievkalpojums ir atvērts visiem!

Kārtība 2024. gada pavasaŗa urnu izvadei ** - var mainīties!
(notiek Brāļu Kapos, 414 Bloomer Road, Tannersville, NY 12485)

Sestdien, 5. oktobrī, Atsevišķas urnu izvades no plkst. 2iem līdz 6iem. Lūdzam iepriekš pieteikties. 
Krēslai iestājoties - svecīšu vakars (nesiet svecītes līdz, vai varēs iegādāties). 
Svētdiena, 6. oktobrī , Atsevišķas urnu izvades no plkst. 10-12 no rīta, īsākas izvades 12.00-12.30. Lūdzam iepriekš pieteikties sūtot epastu uz: info@latvianmemorialpark.org. Plkst. 1os pēcpusdienā svētbrīdis ko vadīs Linda Sniedze Taggart.

Diakone Linda Sniedze Taggart vadīs izvades. Gan svecīšu vakaru, tā arī dievkalpojumu kuplinās Ņujorkas latviešu koris ar viesu koŗa koristiem. Vēlāk svētdienā notiks koŗa koncerts, skat. afišu zemāk. (Koncerts notiek draudzes nometnē, nav oficāla daļa no urnu izvades programmas.)

Ģimenēm / piederīgiem / draugiem atsevišķām izvadēm lūdzam ierasties 20 min. pirms izvades un satikties pie kapu ieejas, pie kapu ziņojuma dēļa, kur būs reģistrācijas telts. Ja ir kādam kuŗam grūtības ar iešanu, lūdzam doties tieši uz izvadāmo urnas vietu norādītajā laikā. Paldies!

Gan sestdienā (6os vakarā), tā arī svētdienā (pēc dievkalpojuma ap 2iem) būs iespēja Rotā paēst, laipni lūdzu iepriekš pieteikties zvanot: (518) 589-9878 - paldies! (Cena $25.) (Ja vēlaties citos laikos sarunāt mielastu, lūdzu arī zvanīt!)

Urnu izvade notiks arī ja ir nelabvēlīgi laika apstākļi. Drošības pēc, lūdzam ņemt līdz lietussargus un lietus mēteļus. Ja gadijumā lietus gāzīs, pagaidīsim kamēr pāriet un tad turpināsim izvadi. 

Izvadāmo saraksts 2024. g. 25./26. maija izvadei:

IzvadamoSaraksts5_2024.pdf 


Puķes uz kapu svētkiem var pasūtīt pie Howards Florist - tālr.: (518) 943-4080. (Pie pasūtīšanas, ja iespējams, lūdzam iedot urnas vai kapu vietu numuru, vieglākai novietošanai.) Viņu darba stundas - no pirmdienas līdz piektdienai 10 no rīta - 4 pp, nogalēs 9 no rīta līdz 12 pusdienas laikā. (Var puķes arī citu reizi pasūtīt, iespējams, ka par novietošanu būtu kas papildus tad.)


Brāļu kapu adrese: 414 Bloomer Road, Tannersville, NY 12485. Skatīt karti ...

Brāļu kapu birojs atrodas LKIA mītnē ‘Rota’ - 82 Rota Road, Elka Park, NY 12427. Informācijai lūdzam zvanīt (518) 589-5597 (atbildāmā mašīna) vai vislabāk pa epastu. Mūsu fakss: (866) 899-0735.


Kapu apmeklētāji ir laipni aicināti apciemot un pārnakšņot Rotā.

Lūdzam pieteikties pie Rotas saimnieces Terēzas - (518) 589-9878. 

Tuv. info. par Rotu, lūdzam skatīt www.rotalodge.org

 


 

Pievakare kapos.

 

 Sniegs pāklāj kapus 2013. g. janvārī.